ستاره پنجشنبه روزنامه مطبوعات تیتر امروز روزنامه ها

ستاره: پنجشنبه روزنامه مطبوعات تیتر امروز روزنامه ها

دمای کشور در تابستان امسال با سال‌های گذشته فرقی ندارد

سرپرست پژوهشکده اقلیم‌شناسی دمای کشور با اشاره به اینکه در طول فصل تابستان با میانگین بلندمدت تفاوت چندانی نخواهد داشت، در مورد بارندگی‌های این فصل اظهار کرد..

ادامه مطلب